solregn

Røynstrand og Gjevre med konsert i Strandebarm

7.november heldt Alexander Røynstrand og eg konsert på Ole Gjerde sin Felemakarscene i Strandebarm. Arenaen denne gongen var på kulturgarden til Johan Storm Munch. Dei tre stovene danna ei flott scene, der vi let eindel samspel og eindel solo. Vi let bla to runddansleikje Alexander har laga og lyarslåtten Raniseth`e og skotsken Horvele lugum, som eg har laga, i samspel. Stinn brakke og kjempestemning vart det. Litt av ein bursdag. Dagen etter tok Alexander og eg turen innom vekstaden til Ole Gjerde. Imponerande at han no er fullblods hardingfelemakar. Dyktig kar. Triveleg tur.

29.

29 2